The influence of the physical work environment of business centres on social networking and knowledge sharing in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of the physical work environment of business centres on social networking and knowledge sharing in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen