The influence of teachers’ career guidance profiles on students’ career competencies

K.M. Mittendorff, D. Beijaard, P.J. Brok, den, M. Koopman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)
    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of teachers’ career guidance profiles on students’ career competencies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen