The influence of stimulus probability on the refractory period

W.G. Koster, R. Schuur, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-68
TijdschriftIPO Annual Progress Report
Volume6
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit