The influence of soil moisture on building heat loss via the ground.

H. Janssen, J. Carmeliet, H. Hens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the International Conference on Building Envelope Systems and Technologies
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit