The influence of personality on user satisfaction: multi-tenant offices

Lizanne M. Hartog, M. Weijs-Perrée, H.A.J.A. Appel-Meulenbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
209 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of personality on user satisfaction: multi-tenant offices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen