The influence of osmotic pressure on poulticing treatments for cultural heritage objects

V. Voronina, L. Pel, A. Sawdy, K. Kopinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of osmotic pressure on poulticing treatments for cultural heritage objects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Agricultural and Biological Sciences