The influence of muscle activity on head-neck response during impact

M.J. Horst, van der, J.G.M. Thunnissen, R. Happee, R.M.H.P. Haaster, van, J.S.H.M. Wismans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
278 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of muscle activity on head-neck response during impact'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie