The influence of interstitial gas on powder handling

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  92 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Rietema, K., Promotor
  • Stemerding, S., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning16 apr 1985
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit