The influence of impurities on the kinetics and morphology of the displacement reaction between Ni or Co and Cu2O

P.J.C. Vosters, M.A.J.T. Laheij, F.J.J. Loo, van, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
95 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-160
TijdschriftOxidation of Metals
Volume20
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit