The influence of hydrogen pretreatment on the structural and catalytic properties of a Pt/K-LTL catalyst

M. Vaarkamp, J. Grondelle, van, R.A. Santen, van, J.T. Miller, B.L. Meyers, F.S. Modica, G.S. Lane, D.C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of hydrogen pretreatment on the structural and catalytic properties of a Pt/K-LTL catalyst'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie