The influence of hydrogen bonding on the preparation and mechanical properties of PS-diblock copolymer blends

I.A. Casteren, van, R.A.M. Trier, van, J.G.P. Goossens, H.E.H. Meijer, P.J. Lemstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of hydrogen bonding on the preparation and mechanical properties of PS-diblock copolymer blends'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemical Engineering

Engineering