The influence of hardening conditions on the properties of Calcium Slicate TL-mortar

G. Bertram, D.R.W Martens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of hardening conditions on the properties of Calcium Slicate TL-mortar'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science