The influence of green processing on the sintering and mechanical properties of ß-sialon.

A.A. Kudyba, H.T.J.M. Hintzen, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of green processing on the sintering and mechanical properties of ß-sialon.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science