The influence of fluid flow and heating rate on bubbles detaching from a vertical wall

W. Helden, van, C.W.M. Geld, van der, P.G.M.T. Boot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit