The influence of flow-induced crystallization on the impact toughness of high-density polyethylene

B.A.G. Schrauwen, L.E. Govaert, G.W.M. Peters, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelDeformation, yield and fracture of polymers : 12th International Conference ; Cambridge, April 7-10, 2003
Plaats van productieLondon
UitgeverijThe Institute of Materials
Pagina's253-256
ISBN van geprinte versie1-86125-158-0
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit