The influence of duration on the perception of pitch in single and simultaneous complex tones

J.G. Beerends

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of duration on the perception of pitch in single and simultaneous complex tones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Fysica en Astronomie