The influence of dataset size on the performance of cell outage detection approach in LTE-A networks

S. Chernov, M. Pechenizkiy, T. Ristaniemi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of dataset size on the performance of cell outage detection approach in LTE-A networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen