The influence of covalent immobilization conditions on antibody accessibility on nanoparticles

Bedabrata Saha, Pål Songe, Toon H. Evers, Menno W.J. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
321 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of covalent immobilization conditions on antibody accessibility on nanoparticles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen