The influence of cooling rate on the specific volume of isotactic poly(propylene) at elevated pressures

M.H.E. van der Beek, G.W.M. Peters, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of cooling rate on the specific volume of isotactic poly(propylene) at elevated pressures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen