The influence of construction methodology on structural brain network measures: a review

S. Qi, S. Meesters, K. Nicolay, B.M. ter Haar Romeny, P. Ossenblok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of construction methodology on structural brain network measures: a review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen