The influence of buoyancy on the behavior of the vortex structures in a cylinder wake

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of buoyancy on the behavior of the vortex structures in a cylinder wake'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie