The influence of an electrostatic field on cyclotron resonance behaviour of a plasma

D.C. Schram, P. Manintveld, E. Oord

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of an electrostatic field on cyclotron resonance behaviour of a plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie