The influence of aluminium and silicon on the reaction between iron and zinc

K. Osinski

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

888 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Metselaar, Ruud, Promotor
  • Rieck, G.D., Promotor
  • Bastin, Giel, Co-Promotor
Datum van toekenning29 apr 1983
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit