The influence of alliance capabilities on alliance performance : an empirical investigation

G.M. Duysters, K.H. Heimeriks

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

165 Downloads (Pure)

Samenvatting

This study examines the effect of alliance capabilities on alliance performance. Four categories of micro-level mechanisms are postulated to help build a firm’s alliance capability: functions, tools, control and management processes and external parties. The findings indicate that the level of a firm’s alliance capability (based on the number and type of a firm’s alliance mechanisms) is found to be positively related to alliance performance. Moreover, different micro-level mechanisms are found to have a distinct influence on alliance performance.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's25
StatusGepubliceerd - 2002

Publicatie series

NaamECIS working paper series
Volume200208

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of alliance capabilities on alliance performance : an empirical investigation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit