De invloed van een niet-constant drukverschil op de klepselectie: introductie: Rekenen met lucht/water warmtewisselaars (5a)

Alet van den Brink (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Vanuit het temperatuurverloop en de hieraan gekoppelde vorm van de warmteafgiftekarakteristiek en de bepaling van de “ideale” autoriteit is de verbinding gemaakt met de bestaande kennis. Deze nieuwe kennis is in uitgebreid door de waterintrede- of luchtuittredetemperatuur niet constant te veronderstellen. Een laatste stap in deze reeks artikelen is om het drukverschil onder de loep te nemen. Alhoewel de huidige methode uitgaat van een constant drukverschil, is het aannemelijker dat het drukverschil niet-constant is. Dit kan veroorzaakt worden door een pomp met een constant
toerental of door een van de moderne pompregelingen. Een voorbeeld van een moderne pompregeling is het dalend drukverschil bij een dalend debiet. Wat is het effect van het niet-constante drukverschil op de vermogensafgifte en hoe hou je hier, indien mogelijk, rekening mee bij de klepselectie. In dit artikel (november 2018) wordt een introductie gegeven over de achtergrond van de bestaande kennis bij een constant drukverschil. Vervolgens wordt in een vervolgartikel (december 2018) vanuit deze kennis de invloed van een niet-constant drukverschil op de klepkeuze en de k v -sprong inzichtelijk
gemaakt aan de hand van een nieuwe afleiding.
Vertaalde titel van de bijdrageThe influence of a non-constant pressure difference on the valve selection: Calculating with air/water heat exchangers (5a)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)29-
TijdschriftTVVL Magazine
Volume7
Nummer van het tijdschriftNovember 2018
StatusGepubliceerd - 1 nov 2018

Bibliografische nota

No access to full text

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De invloed van een niet-constant drukverschil op de klepselectie: introductie: Rekenen met lucht/water warmtewisselaars (5a)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit