The influence of a moderate temperature drift on thermal physiology and perception

Yoanna Ivanova, Hannah Pallubinski, Rick P. Kramer, Wouter van Marken Lichtenbelt (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of a moderate temperature drift on thermal physiology and perception'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen