The influence of a contoured seating base on pressure distribution and discomfort

Lieke de Mare, Bas de Groot, Fleur de Koning, Richard Geers, Daniel Tetteroo (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of a contoured seating base on pressure distribution and discomfort'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen