The infinite volume limit of dissipative Abelian sandpiles

C. Maes, F.H.J. Redig, E. Saada

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)395-417
TijdschriftCommunications in Mathematical Physics
Volume244
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit