The infinite horizon open-loop Nash LQ-game

J.C. Engwerda

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieTilburg
UitgeverijKatholieke Universiteit Brabant
Aantal pagina's12
StatusGepubliceerd - 1996
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamKatholieke Universiteit Brabant. Fac. Economische Wetenschappen : research memorandum
Volume741

Citeer dit

Engwerda, J. C. (1996). The infinite horizon open-loop Nash LQ-game. (Katholieke Universiteit Brabant. Fac. Economische Wetenschappen : research memorandum; Vol. 741). Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.