The indoor environment and the integrated building design of homes for older people with dementia

J. Hoof, van, H.S.M. Kort, M.S.H. Duijnstee, P.G.S. Rutten, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

92 Citaten (Scopus)
931 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The indoor environment and the integrated building design of homes for older people with dementia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen