The independent living of the elderly and home automation

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The independent living of the elderly and home automation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen