The increased effciency of fish swimming in a school

C.K. Hemelrijk, D.A.P. Reid, H. Hildenbrandt, J.T. Padding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

110 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The increased effciency of fish swimming in a school'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Aarde en milieuwetenschappen