The incidence of skin cancer in dermatology

S. Geer, van der, M. Siemerink, H.A. Reijers, M.E.J.M. Verhaegh, J.U. Ostertag, H.A.M. Neumann, G.A.M. Krekels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The incidence of skin cancer in dermatology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen