The importance of teacher interpersonal behaviour for secondary science students in Kashmir.

P.J. Brok, den, D. Fisher, R. Koul

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The importance of teacher interpersonal behaviour for secondary science students in Kashmir.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Social Sciences

    Psychology