The importance of internal strain as opposed to interface pressure in the prevention of pressure related deep tissue injury

C.W.J. Oomens, S. Loerakker, D.L. Bader

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

63 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The importance of internal strain as opposed to interface pressure in the prevention of pressure related deep tissue injury'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen