The impacts of carbon tariff on green supply chain design

Y. Zhou, D.-C. Gong, B. Huang, B.A. Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impacts of carbon tariff on green supply chain design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen