The Impact of Transceiver Nonlinearity in PMCW Radar using Polyphase coded Sequences

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Impact of Transceiver Nonlinearity in PMCW Radar using Polyphase coded Sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Earth and Planetary Sciences