The impact of the parking situation in shopping centres on store choice behaviour

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
1060 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of the parking situation in shopping centres on store choice behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen