The impact of the institutional context on the potential contribution of new business models to democratizing the energy system

R.M. Mourik, S.C. Breukers, L.F.M. van Summeren, A.J. Wieczorek

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of the institutional context on the potential contribution of new business models to democratizing the energy system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen