The impact of the environment on the experience of hospitalized stroke patients – an exploratory study

E.M.L Daemen, E.J. Loenen, van, R.P.G. Cuppen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of the environment on the experience of hospitalized stroke patients – an exploratory study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Computer Science

Psychology