The impact of security and defence policies on the stablishment of a space traffic management regime

N. Antoni, Angeliki Papadimitriou, C.G. Giannopapa

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of security and defence policies on the stablishment of a space traffic management regime'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen