The impact of parameter identification methods on drug therapy control in an intensive care unit

C.E. Hann, J.G. Chase, M.F. Ypma, J. Elfring, N.H.M. Nor, P. Lawrence, G.M. Shaw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of parameter identification methods on drug therapy control in an intensive care unit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen