The impact of model-based therapeutics on glucose control in an intensive care unit

C.E. Hann, J.G. Chase, M.F. Desaive, J. Ypma, J. Elfring, G.M. Shaw

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of model-based therapeutics on glucose control in an intensive care unit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen