The impact of magnetic fields on momentum transport and saturation of shear-flow instability by stable modes

A.E. Fraser (Corresponding author), P.W. Terry, E.G. Zweibel, M.J. Pueschel, J.M. Schroeder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of magnetic fields on momentum transport and saturation of shear-flow instability by stable modes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie