The impact of individual assumptions on functional size measurement

O. Türetken, O.O. Top, B. Ozkan, O. Demirors

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Having been improved, evolved and standardized by the Organiza-tion for Standardization (ISO), Functional Size Measurement (FSM) methods have become widely used. However, the measurers still face difficulties in measuring the software products which include unconventional components. We faced the challenge to observe if different interpretations or assumptions of the measurers cause significant differences in the measurement results. In this study, we present the results of a multiple case study we conducted in order to observe the impact of individual assumptions for well known FSM methods. © 2008 Springer Berlin Heidelberg.
  Originele taal-2Engels
  TitelInternational Workshop on Software Measurement, (IWSM 2008) DASMA Software Metrics Congress, MetriKon 2008, and International Conference on Software Process and Product Measurement, (Mensura 2008) 18 - 19 November 2008, Munich
  RedacteurenR.R. Dumke, R. Braungart, G. Büren
  Plaats van productieBerlin
  UitgeverijSpringer
  Pagina's155-169
  ISBN van geprinte versie978-3-540-89402-5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Publicatie series

  NaamLecture Notes in Computer Science
  Volume5338
  ISSN van geprinte versie0302-9743

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of individual assumptions on functional size measurement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

 • Citeer dit

  Türetken, O., Top, O. O., Ozkan, B., & Demirors, O. (2008). The impact of individual assumptions on functional size measurement. In R. R. Dumke, R. Braungart, & G. Büren (editors), International Workshop on Software Measurement, (IWSM 2008) DASMA Software Metrics Congress, MetriKon 2008, and International Conference on Software Process and Product Measurement, (Mensura 2008) 18 - 19 November 2008, Munich (blz. 155-169). (Lecture Notes in Computer Science; Vol. 5338). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-89403-2_14