The impact of device polarity on the performance of Polymer-Fullerene solar cells

Mengmeng Li, Junyu Li, Dario Di Carlo Rasi, Fallon J. M. Colberts, Junke Wang, Gael H. L. Heintges, Baojun Lin, Weiwei Li, Wei Ma, Martijn M. Wienk, Rene A. J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of device polarity on the performance of Polymer-Fullerene solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen