The impact of design debugging on new product development speed : the significance of improvisational and trial-and-error learning

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

201 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of design debugging on new product development speed : the significance of improvisational and trial-and-error learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen