The impact of a network split on cascading failure processes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of a network split on cascading failure processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen