The identification of vowel-like harmonic complexes : effects of component phase, level, and fundamental frequency

J.I. Alcátara, B.C.J. Moore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The identification of vowel-like harmonic complexes : effects of component phase, level, and fundamental frequency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Chemistry

Mathematics

Medicine and Dentistry

Neuroscience