The identification of multiple outliers

P.L. Davies, U. Gather

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The identification of multiple outliers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie